ЖТН АР08053283 – «Көркем білім берудегі дәстүрлі және заманауи ұлттық өнердегі экодизайн эволюциясы».

Жобаның негізгі идеясы – дәстүрлі ұлттық өнердің заманауи бағыт алуындағы экодизайн эволюциясын анықтау, экодизайн ұғымы түпкі тарихын ұлттық өнерден бастау алғанын (халық шеберлері, ісмер, ұста, кестеші, зергерлер және т.б.) жұмыс материалдарының табиғат көздері болғанын негіздеп, көркем білім беру саласында ұлттық өнерді заманауи үйретудің қолжетімді технологиялары мен смарт әдістерін ұсынып, жүзеге асыру.

Жобаның мақсаты – Көркем білім берудегі экодизайн эволюциясының мәнін, дәстүрлі ұлттық өнер, заманауи ұлттық өнер ғылыми негіздерін айқындап, жаңартылған көркем білім беру жүйесіне заманауи ұлттық өнерге оқытудың XXI-ғасырдағы өндіріске бағытталған зертханасы мен смарт әдістемесін ұсыну.

Осыған байланысты технологиялық өрлеу заманында табиғи материалдардан бұйымдар дайындау қай салада болмасын маңызды. Көркем білім беру саласында өнер мамандарының  сәндік қолөнер бұйымдарын дайындауыда табиғи материалдардан болса, жоғары бағаланады. Ал, қазақ сәндік қолөнеріндегі халық шеберлері, ұста, зергерлер дайындаған көне, дәстүрлі бұйымдардың бәріде табиғи бояулар, мақта мата, жүн, ағаш, металл, қыштардан дайындалғанын көреміз. Қәзіргі заманауи экодизайн эволюциясы да, сонау табиғаттан бастау алып, технологиялық өңдеулер нәтижесінде экодизайн ұғымы жаңаша келіп отыр.

Күтілетін нәтижелер

 

 1. Нөлдік емес импакт-факторы бар шетелдік рецензияланған ғылыми журналдарда, ресейлік рецензияланған журналдарда (РИНЦ) жарияланымдарды енгізу; ҚР БжҒМ ҒК журналдары, Scopus мәліметтер базасына кіретін шетелдік басылымдардағы жарияланымдар, Web of Science. Жоба аясында жүргізілген ғылыми зерттеулердің нәтижелері келесі журналдарда жарияланады: Павлодар мемлекеттік университетінің Хабаршысы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің хабаршысы, Л.Н. Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Гумилева, «Ғылым және білім: жаңа уақыт» электронды ғылыми-әдістемелік журналы, Пенджикент қаласындағы Тәжік педагогикалық институтының хабаршысы, Innovation and GlobalIssues. Мультидисциплинарлық ғылымдар V – Ақдениз университетінде, сонымен қатар Scopus, Web of Science және т.б. мәліметтер базасына кіретін шетелдік басылымдарда мақалалар жариялау.

2.Халық шеберлерінің тағылымын, олардың бізге жеткен есімдерін, жасаған бұйымдарын жинақтап, заманауи ұлттық өнердегі шеберлер мектебінің әлеуетін көтеретін видеоролиткер түсіру.

 1. Көркем білім берудегі жаңартылған білім мазмұнына, дәстүрлі және заманауи ұлттық өнерді үйретудің смарт әдістемелік нұсқаулығын дайындау.
 2. Дәстүрлі және заманауи ұлттық өнерді үйретудің арнайы шеберханасын немесе зертханасын ашу
 3. Көркем білім беру зертханасында смарт әдістемелермен дайындалған қолөнер бұйымдарын сапасы мен сұранысын сынақтан өткізу, шығармашылық көрмелерге, конкурстарға қатысу.

6.Заманауи ұлттық өнер бұйымдарын дайындағаны үшін патент алу; сынақтан өткізілген заманауи ұлттық өнер бұйымарынан альбом-каталог дайындау;  Көркем білім берудегі дәсүрлі ұлттық өнер мен замануи ұлттық өнердегі экодизайн эволюциясы атты ұжымдық монография шығару.

 

2020 жылғы  аралық нәтижелер:

Зерттеу нәтижелері келесі жарияланымдарда көрініс тапты:

 

 1. Сманова А.С., Бекболатова К.М. «Экодизайнның бейнелеу өнеріндегі материалдары». Материалы Международной научно-практической интернет-конференции «ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» 31 января 2020 года Вып. 55. Переяслав-Хмельницкий 2020 г. – С. 171-175. (Украина).
 2. Бекболатова К.М. «Экодизайн технологиялары арқылы болашақ бейнелеу өнері мамандарының кәсіби шеберлігін қалыптастыру». «І Международное книжное издание стран Содружество Независимых Государств / «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ – 2020»: I международная книжная коллекция научных работ молодых ученых.  – Нур-Султан, 2020 г. – С. 61-63.
 3. Бекболатова К.М. «Экодизайнның басқа ғылым салаларымен байланысы». «Педагогика және психология» ғылыми-әдістемелік журналы, № 3 (44) 2020 ж.
 4. Сманова А.С., Бекболатова К.М., Ермаханбетова А.М. «Студенттерге сәндік қолөнерді – ұлттық гобелен өнері арқылы үйрету». Евразиский Союз Ученых (ЕСУ) №9 (78), 2020, Том 1, серия Педагогические науки. г. Москва. – С. 50-53.
 5. Бекболатова К.М. «Көркем білім берудегі дәстүрлі және заманауи технологиялар» «Зерттеу университеті жолында ғылым мен білімнің даму болашағы: жас педагог-ғалымдардың заманауи көзқарасы» атты жас педагог-ғалымдардың I- Халықаралық вебинары. – Алматы қ., 7-21 мамыр 2020 ж. 81-87 б.
 1. Nebessayeva Zh.O., Smanova A.S. The pedagogy in teaching art/ Педагогика в обучении искусству. VІI Международный научно-практический журнал «Global science and innovations 2020: central asia», Нур-Султан, 2020, Р.280-281
 1. Nebessayeva Zh.O., Smanova A.S. Application Of Information And Communication Technologies In Education.VІ Международная научно-практическая конференция «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ ХХI века» 22 апреля 2020 год,г. Нур-Султан,С.280-281

 

 • жылдың бірінші жарты жылдығының аралық нәтижелері:

 

 1. Examination of the researches on the use of technology by fine arts teachers

Rakhat, B., Kuralay, B., Akmaral, S., Zhanar, N., Miyat, D.

World Journal on Educational Technology: Current Issuesthis link is disabled, 2021, 13(1), стр. 68–81

 1. Бекболатова К.М., Ермаханбетова А.М. «Қазақ сәндік-қолданбалы өнер шеберлерінің шығармаларын талдау арқылы болашақ мамандардың  рухани құндылықтарын дамыту». Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Көркемөнерден білім беру» сериясы, №1(66) 2021 ж.
 2. Небесаева Ж.О., Бекболатова К.М. «Current tasks of education development for sustainable development of pedagogical sciences». «Наука и образование: новое время». рубрика «Современная наука. № 1, 2021. 13.00.00-Педагогические науки» DOI статьи – 10.12737/2312-4431-2021-9-19
 3. Nebessayeva Zhanar Оrynbekovna. Pedagogical Education with Updated Content Based on an Integrative Approach. LINGUISTICA ANTVERPIENSIA, Issue-1, 31 March,2021, www.hivt.be ISSN: 0304-2294, P. 3738-3747 Scopus, Q2 – квартиль 2, процентиль 73. https://www.hivt.be/linguistica/article/view/612/368
 4. С.А.Жиренов, Ғ.М.Әлжанов. Қазіргі заманауи ұлттық өнердегі экодизайн мәселесінің педагогикалық негіздері.ҚазақұлттыққыздарпедагогикалықуниверситетініңХабаршысы № 2(86), 2021. ҒТАХР 14.35.07 DOI:10.52512/2306-5079-2021-86-2-170-178

 

Жоба мүшелерінің қатысқан көрмелер тізімі:

 

 1. Akdeniz üniversitesi, güzel sanatlar fakültesi geleneksel türk sanatlari bölümü 10. yil kültür sanat etkinlikleri. www.ifarts.org
 2. «ANATOLIA II. «International Invited Online Exhibition 22 March-05 April 2021.  https://www.elsanatlaridernegi.com/Anadolu-2-Sergisi/index2.html
 1. “29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI” ULUSLARARASI JÜRİLİ ONLİNE KARMA SERGİ 29 EKİM – 14 KASIM 2020 .https://youtu.be/JBPwyCh_PQU

 

Зерттеу тобының құрамы:

 

 1. Сманова Ақмарал Смаилқызы – жобаның ғылыми жетекшісі, педагогика ғылымдарының кандидаты, қауым.профессор.

https://orcid.org/0000-0003-3547-4743

 

2.Бекболатова Құралай Маратовна  – PhD, аға оқытушы

https://orcid.org/0000-0002-6546-9796

Scopus Author ID: 57204430679

 

 1. Небесаева Жанар Орынбековна – PhD, аға оқытушы

https://orcid.org/0000-0003-4358-3923

 

 1. Жиренов Саян Аманжолулы – философия ғылымдарының кандидаты, қауым.профессор.
 2. Ермаганбетова Акмарал Мураталиевна – магистр, оқытушы

 

 1. Алжанов Гадилбек Мураталиевич –докторант

https://orcid.org/0000-0001-9552-5181?lang=en

7.Рамазан Ердем (Түркия, Анталия) – PhD, доцент