ЖТН №АР08957195 «Химияны оқыту үдерісіндегі жаңа технологиялар мен тәсілдер»

Жобаның негізгі идеясы қазіргі кездегі Менделеев кестесін ғылыми-практикалық және әдістемелік қолдану кезіндегі мәселелерді шешу болып табылады.

Сонымен қатар, жалпы білім беретін мектептер, колледждер мен жоғары оқу орындарындағы студенттерді әзірленген ұсыныстарға оқу-әдістемелік үйретуді ұйымдастыру қажет болады.

 

           Жобаның мақсаты

Жобаның мақсаты жаңа түсініктемелер беру:

– Д.И.Менделеевтің кестесіндегі химиялық элементтер атомдарының сыртқы электронды қабаттарындағы электрондарды және олардың сәйкес кезеңдерін есептеудің жаңа формуласы;

– Атом элементтерінің электронды қабығында жаңа кванттық күйлердің пайда болуы;

-Химиялық элементтер атомдарының сыртқы электрондық қабаттарындағы электрондарды санауға арналған жаңа теңдеуді құру;

 

    Күтілетін нәтижелер

 

– Ғылыми-теориялық талдау мен талқылау мен әдістемелік сипаттаманы және мерзімді кестенің негіздерін үйретуді одан әрі дамыту

– Мерзімді кесте кезеңдерінің құрылымын балама қарау үшін теориялық және практикалық негіздеме алыңыз

– Жаңа теңдеу және (1) орындалған «first, second» кванттық күйінің сипаттамасы жасалады.

– Периодтық кестенің балама нұсқасын пайдалану жағдайында элементтердің химиялық қасиеттерін салыстыру жасалады

– Алынған нәтижелер химия саласында жұмыс жасайтын студенттерге, оқытушылар мен зерттеушілерге ескі көзқарастарды химияның негізгі заңын сипаттау мен оқытудағы жаңа балама тәсілдермен салыстыруға мүмкіндік береді.

Кем дегенде бір мақаланы немесе шолуды зерттеу нәтижелері Web-Science мәліметтер базасындағы бірінші, екінші, үшінші және төртінші квартильдерге енгізілген  немесе Scopus мәліметтер базасында CiteScore процентилімен 35-тен кем емес  рецензияланған ғылыми жарияланымда жарияланады, сонымен қатар, нөлдік емес импакт-факторы бар, рецензияланған отандық ҚР БжҒМ БҒСБҒК бекіткен басылымдарға бір мақала немесе шолу жариялау. Жұмыс нәтижелері химия пәнінен стандартты және типтік оқу бағдарламалары түрінде ұсынылады. Нәтижелер халықаралық немес республикалық конференцияларда, симпозиумдарда немесе конгрестерде ұсынылады.

 

Зерттеу тобының құрамы:

  1. Ильясова Гульжахан Уалибековна жоба жетекшісі, PhD, БҒҚ

 

https://orcid.org/0000-0001-8490-7133

  1. Ахметов Нурлан Каркенович, п..ғ.д.,профессор, БҒҚ

http://orcid.org/0000-0002-9273-3177

  1. Елікбаева Мөлдір Оралбековна докторант ҒҚ