ЖТН АР19178093 «Қазақстандық жоғары оқу орындарына жасыл университет концепциясын тиімді енгізудің механизмдерін зерттеу».

Жобаның өзектілігі:Қазақстанда және бүкіл әлемде қалыптасқан экологиялық жағдай, экологиялық пробңлемалардың жаһандық сипаты және ғаламшарымыздың әр аймағында өзіндік көрінісіте орын алған адамзаттың «экологиялық мәдениетін» жоғарлатуды көздейді. Заманауи «Жасыл университет» бағалау әдістерін пайдалану арқылы  Қазақстандық жоғары оқу орындарында жасыл университет концепиясын және жасыл университет моделін жасау арқылы жасыл университет рейтингісін қалыптастыруды мақсат етеді.
Жоба мақсаты: Қазақстандық жасыл университет моделін құру концепиясының теориялық және әдістемелік әспектіліерін зерттей отырып, жоғары оқу орындарында тұрақты даму контекстінде экологиялық білім беру мен мәдениет ұғымдарын қалыптастыру механизімдерін іздестіру және еліміздегі жоғары білім саласын бағалауда Қазақстандық жасыл университет  рейтнгісі моделін ұсыну.

 

 

You may also like...