№ AP08052997 Орта білім беруді жаңғырту аясында ғылыми-жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламалары мазмұнын жаңарту

Ғылым дамуының басым бағытының атауы: 6. «Мәңгілік ел» ғылыми негіздері (XXI ғасыр білім, гуманитарлық ғылымдар саласының іргелі және қолданбалы зерттеулері). Мамандандырылған ғылыми бағыттың атауы, зерттеу түрі: 6.2. ХХІ ғасырдағы білім мәселесінің іргелі және қолданбалы зерттеулері. Жобаның өзектілігі: Қазіргі уақытта білім…

Подробнее
ЖТН № AP09561457 Гендерлік теңдікке қол жеткізуге бағытталған ұсыныстар мен ұсынымдар: Қазақстанның еңбек және әлеуметтік қамтамасыз ету заңнамасын зерттеу.

2021-2023 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық қаржыландыру (МОН РК). Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар саласындағы зерттеулер. Қоғамдық ғылымдар саласындағы іргелі, қолданбалы, пәнаралық зерттеулер: Мемлекеттің, қоғамның, экономиканың тұрақты дамуын құқықтық және саяси қамтамасыз етудің өзекті мәселелерін зерттеу. Өзектілігі:…

Подробнее
АРО8856415 «Жоба тақырыбының атауы: Алтын Орданыңәдеби ескерткіштері: әлемнің тілдік және көркемдік бейнесі».

Алтын Орда мұрасы қазіргі ғылымның өзекті мәселелерінің бірі болып табылады.  Әлемнің түкпір-түкпірінен және ғылымның түрлі салаларынан келген ғалымдар бұл ғылым мен білім саласындағы заманауи парадигмалардың қалыптасуына әсер ететін ең өзекті  ғылыми проблемалардың бірі екендігімен келіседі. Алайда Қазақстан ғылымындағы Алтын Орда…

Подробнее
ЖТН АР08053283 – «Көркем білім берудегі дәстүрлі және заманауи ұлттық өнердегі экодизайн эволюциясы».

Жобаның негізгі идеясы – дәстүрлі ұлттық өнердің заманауи бағыт алуындағы экодизайн эволюциясын анықтау, экодизайн ұғымы түпкі тарихын ұлттық өнерден бастау алғанын (халық шеберлері, ісмер, ұста, кестеші, зергерлер және т.б.) жұмыс материалдарының табиғат көздері болғанын негіздеп, көркем білім беру саласында ұлттық…

Подробнее
AP09259248 «Тұрақты стратификацияланған ортада көп компонентті диффузия кезінде концентрациялық гравитациялық конвекцияның пайда болуы».

Жобаның өзектілігі: Ұсынылған жобаның өзектілігі жоғары. Материалдарды өндірудің, көмірсутек шикізатын өндірудің, табиғи құбылыстарды болжаудың заманауи технологиялары сұйықтықтар мен газдардағы жылу мен масса алмасу процестерінің тиісті сипаттамасын талап етеді. Әдетте, олар көптеген компоненттері бар әртүрлі заттардың қоспалары болып табылады. Көп компонентті…

Подробнее
AP08855701 «Электронды-иондық, термо-механикалық технологиялардың дамуы және олардың қасиеттерін зерттей отырып, жаңа композициялық материалдар өндірісі».

Жобаның өзектілігі: Ұсынылған жобаның өзектілігі жоғары, өйткені бұл макрокристалдан басқа жаңа физика-химиялық қасиеттері бар материалдарды алуға бағытталған (субмикрондық және нанокристалды ұнтақтардың, металдардың, жартылай өткізгіштердің, полимерлі материалдардың және т.б. негізінде). Жаңа материалдардың қасиеттерін реттеу көбіне синтез әдістері мен таңдалған технологияға байланысты….

Подробнее
ЖТН АР08855685 «Тілдік коммуникация парадигмалары: әдеби айтылым мен латынәліпбилі жазылым»

Жобаның өзектілігі. Қазіргі тіл білімінің даму кезеңінде сөздік қор ұлттық қарым-қатынастың коммуникативтік базасы қызметін атқаруы қажет. Ол үшін тілдік қатынасты іске асырушы әрекеттер – айтылым мен жазылым  процестерінің – коммуникацияға қатысты теориялық-практикалық маңызы  қарастырылып, әдіснамалық  ұстанымдары айқындалуы керек.  Осыған орай…

Подробнее
ЖТН №АР08957195 «Химияны оқыту үдерісіндегі жаңа технологиялар мен тәсілдер»

Жобаның негізгі идеясы қазіргі кездегі Менделеев кестесін ғылыми-практикалық және әдістемелік қолдану кезіндегі мәселелерді шешу болып табылады. Сонымен қатар, жалпы білім беретін мектептер, колледждер мен жоғары оқу орындарындағы студенттерді әзірленген ұсыныстарға оқу-әдістемелік үйретуді ұйымдастыру қажет болады.              Жобаның мақсаты Жобаның…

Подробнее
ЖТН AP09260017 «Отырар ауданындағы топырақтардың тұздылығының жүгерінің өсіп-өнуіне әсерін зерттеу және дақылдың өнімділігін болжаудың ғарыштық әдісін әзірлеу».

Жобаның мақсаты. Топырақтың тұздануының жүгерінің өнімділігіне әсерін заманауи әдістер арқылы зерттеу және өнімділікті болжаудың ғарыштық әдісін әзірлеу. Қаржыландыру көлемі. 53,3 млн теңге (2021-2023 жж (36 ай)). Жоба тақырыбының өзектілігі. Кез-келген елдің азық-түлік қауіпсіздігі – ауылшаруашылығының, оның ішінде егін шаруашылығының да…

Подробнее
ЖТН AP08857194 «XIX – XXI ғ.ғ. басындағы қазақстандық бейнелердің тарихы мен визуалды антропологиясы: эволюциясы мен субъектінің қалыптасуы»

Жобаның негізгі идеясы – XIX ғасырдың аяғы – ХХІ ғасыр басындағы Қазақстанның визуалды мәдениетін пәнаралық зерттеу. Зерттеу нәтижелері тарихи-мәдени білімнің инновациялық негізін қалыптастыруға және тарихи сананы жаңғыртуға ықпал етеді. Тарихи зерттеулерде көрнекі материалдар көбінесе иллюстрациялық материал ретінде пайдаланылды, әсіресе жаңа…

Подробнее