ЖТН АР19678846 «Цифрлық трансформация жағдайында жоғары оқу орындарының инфрақұрылымын дамыту негізінде оқу процесін ұйымдастырудың гибридті және қашықтық нысандарының тиімділігін арттыру»

Жобаның өзектілігі: Жоғары білімнің алдында тұрған цифрлық трансформация міндеттері қызметтің барлық түрлерін, базалық және қосалқы процестерді іске асырудың жаңа тәсілдерімен, білім беру процесіне қатысушылардың өзара іс-қимылының жаңа қағидаттарымен және жаңа цифрлық сервистермен «цифрлық» ұйымдардың жаңа модельдерін қалыптастыруды талап етеді. Бұл жағдайда қазіргі әлемдегі технологиялық өзгерістердің …

ЖТН АР19576707 «Оқытудың әмбебап дизайны технологиясы (UDL) арқылы болашақ педагогтердің инклюзивті құзыреттілігін қалыптастыру»

Жоба өзектілігі: Қазақ қоғамының әлем кеңістігіне кірігуінің дербес деңгейіне бағдарланған тетіктердің жағдайына сәйкес педагогикалық білім беруді модернизациялау, педагог мәртебесін қамтамасыз етуде, жағымды және қауіпсіз білім беру ортасын құру, қазіргі заманғы білім беруді, белгілі бір әлемдік брендті дамытудың парадигмасы ретінде ерекше білім беру қажеттіліктері мен жеке …

ЖТН AP19680007 «Білім беру жүйесінде цифрлық ортаны қалыптастыру аясында мектеп пен педагогикалық жоғары оқу орындарында математиканы оқыту сабақтастығының іргелі мәселелері».

Жобаның өзектілігі: Мектепте және педагогикалық жоғары оқу орындарында математиканы оқыту әрқашан маңызды ғылыми-әдістемелік міндет болып табылады. Алайда, математикадан білім беру бағдарламаларының мазмұнында тиісті сабақтастықтың болмауына байланысты білім сапасына әсер ететін қосымша мәселелер туындайды. Сонымен қатар, білім беру жүйесінде цифрлық ортаның кеңеюі жағдайында мектеп пен педагогикалық …

ЖТН AP19176992 «ХХІ ғасырдағы қазақ әдебиетін мектеп оқушыларына оқыту әдістемесі (Абай мектептері желісі бойынша)».

Жобаның өзектілігі: Соңғы жылдары мектеп мұғалімдері ғылым саласындағы жаңалықтардан алшақтап кетті. Педагог өз пәніне сыни көзқараспен қарап, әр тақырыптың, әр мақсаттың ғылыми негізін ұғып, оны балаға оңай жеткізудің жолдарын шебер табуы үшін арнайы білім керек. Жаңартылған білім беру мазмұны енгізілген кезеңнен бері арнайы әдебиетті оқытуға …