Home>dinbi968 (Page 2)

ЖТН AP19175804 « Ортағасыр ескерткіштер тіліндегі этномәдени және лингвистикалық парадигма»

Қолжазбаны кешенді түрде жаңа білімдер тоғысында қарастыру қажеттілігі туындап отыр, қыпшақ тілінің сол кезеңдегі мәртебесін айқындау қажеттілігі туындап тұр. Тарихи жәдігерлерге қыпшақ тілінің қолданысына қарап отырып, ХV ғасырда қыпшақ тілі дипломатия, сарай тілі болып табылады. Ғылымда ортағасыр Мәмлүк ескерткіштері кешенді түрді этнолингвситикалық тұрғыдан зерттелініп, қарастырылмаған. …

ЖТН AP19678780 «Цифрлық ресурстар арқылы ЖОО оқытушысы мансабының әртүрлі кезеңдерінде «soft skills» қалыптастыру кезінде кәсіби дамудағы кедергілерді зерттеу»

Кәсіби даму (КД) білім сапасы мен өзектілігін арттыруды анықтайтын негізгі факторлардың бірі болып табылады. Кәсіби дайындалған мұғалімдердің болуы жоғары білім сапасы үшін өте маңызды, бірақ жоғары білім беретін мұғалімдердің көбісінің жеткілікті педагогикалық дайындығы жоқ, ал мұғалімдердің үздіксіз кәсіби дамуын жүйелі инвестициялау ерекшелік болып қала беруде. …

ЖТН AP14870237 «Механикалық тепе-теңдіктің тұрақсыздығы жағдайында изотермиялық газ қоспаларын көмірқышқыл газынан тазартудың инновациялық әдісін әзірлеу».

Жобаның мақсаты құрамында СО2 (және басқа газдар) бар қоспалардағы қоспаларды конвективті тұрақсыздық режимінде және негізінен ең үлкен молекулалық салмағы бар компоненттерден тұратын құрылымдық түзілімдердің пайда болуының бастапқы сатысында сандық модельдеу; әртүрлі модельдік жағдайларда көпкомпонентті араласуды эксперименттік және сандық зерттеу; көпкомпонентті жүйелердің бөліну эффектісінің заңдылықтарын белгілеу. …

ЖТН AP19680117 «Бастауыш сынып оқушыларының интеллектісін дамытуға бағытталған нейродидактикалық контент әзірлеу».

Жобаның өзектілігі: Ұсынылып отырған жобада нейродидактикалық контент арқылы бастауыш сынып оқушыларының интеллектісін дамытудың әдіснамалық, ғылыми-педогогикалық негіздері зерделенеді. Нейродидактикалық контент арқылы білім берудің тиімді моделін құру қарастырылады. Бұл ғылыми зерттеу бір жағынан қоғамдағы жалпы білім берудің бастауыш деңгейінде түрлі әлеуметтік-педагогикалық, психологиялық міндеттерді шешуге қабілетті білікті маман …

ЖТН AP14872058 «Мобильді білім беру ортасын құру арқылы болашақ бастауыш білім педагогтерін  ұлттық құндылыққа баулу».

  Жобаның өзектілігі. Қазіргі  заманда жастарды ізгілікке баулу, өз ұлтына, туған жеріне деген  азаматтық сезімді ояту үшін ұлттық құндылықтар негізінде берілетін білім мен тәрбиеге ерекше мән берілуде. Сондықтан бүгінгі  жаҺандану заманының кейбір теріс ағымына сіңіп, жоғалып кетпей, ұлттық болмысын сақтаған, бабалардан мирас болып қалған ізгі …

ЖТН АР19678846 «Цифрлық трансформация жағдайында жоғары оқу орындарының инфрақұрылымын дамыту негізінде оқу процесін ұйымдастырудың гибридті және қашықтық нысандарының тиімділігін арттыру»

Жобаның өзектілігі: Жоғары білімнің алдында тұрған цифрлық трансформация міндеттері қызметтің барлық түрлерін, базалық және қосалқы процестерді іске асырудың жаңа тәсілдерімен, білім беру процесіне қатысушылардың өзара іс-қимылының жаңа қағидаттарымен және жаңа цифрлық сервистермен «цифрлық» ұйымдардың жаңа модельдерін қалыптастыруды талап етеді. Бұл жағдайда қазіргі әлемдегі технологиялық өзгерістердің …